Kort og Godt, en beskrivelse.

Process beskrivelseMols bjerge

Gennem de sidste mange år har jeg arbejdet med Kunst,  fortrinsvis maleri men jeg tager også en del fotos, og bruger tid på at redigere og arbejde med dem i Photoshop.

Mine Malerier er meget direkte, stærke og kontrastfyldte i farvevalget, en udvikling som igennem flere år er gået på at mestre og eksperimentere med de mere klare farver. Jeg er også meget inspireret og facineret af formsproget i arkitekturen og som noget nyere også det mere abstrakte og geometriske, stillistiske mønstre og rytmiske linier, alt dette kombineres i mine værker.

På det seneste halve år har jeg arbejdet på en serie billeder med omdrejningspunk omkring store menneskeforsamlinger og massebevægelser.  Det er spændene når store folkemænger eller grupper af mennesker interagerer, den uro eller vilde energi der kan komme til udtryk i større sociale sammenhænge. En fornemmelse af at mennesket er blevet fremmedgjort overfor det rå, kolde og truende i verden og stimler sig sammen i håb om at opnå en smule varme.

Når jeg arbejder gør jeg det lag på lag og kan godt have gang i mange billeder samtidig. Jeg bruger både tempera,akryl og olie og er på det sidste også begyndt at lave egne små rammer til mine små værker.

 

IMG_0966